SERVICE & GARANTI

SERVICE

En mekanisk klocka består av många rörliga delar som slits över tid. Därför är det viktigt att du regelbundet låter din klocka omhändertas av en urmakare. Sayora arbetar med Sjöbackens Ur i Malmö. Vi rekommenderar att du låter din klocka servas hos dem eftersom de har erfarenhet av varje detalj i uret.

Partiell service med kontroll av vattentäthet och urverk ska göras en gång om året hos godkänd urmakare.

Första fullständiga servicen ska göras 3 år från tillverkningsdatum hos godkänd urmakare. Därefter gäller löpande intervaller på 3 år från senaste fullständiga servicen. 

 

GARANTI

Vi är tacksamma över ditt val att äga en klocka från en av våra kollektioner. Varje ur genomgår gedigna utvecklingsprocesser och tester för att säkerställa dess kvalitet. Ingen klocka levereras utan att först ha genomgått både gångtester och täthetsprover med eventuella korrigeringar. Materialet har noggrant valts ut för att ge dig som ägare bästa möjliga kvalitet utan att du ska behöva vara orolig för att använda din klocka.

 

Garantierna täcker: 

Inre åverkan: Fabrikationsfel som leder till skada på klockan täcks av garanti. Exempel på inre åverkan är ett dysfunktionellt urverk, förutsatt att service och underhåll har skötts enligt anvisningar och rekommendationer.

Onormalt slitage: Om delar av din klocka går sönder eller tappar sin effekt avsevärt inom en i sammanhanget onormalt kort tid faller detta under garanti.

Reparation: Vid fabrikationsfel är du enligt garanti berättigad till avgiftsfri reparation hos vår egen verkstad.

 

Garantierna täcker inte:

Yttre åverkan: Har du själv, medvetet eller omedvetet, orsakat skada på klockan så täcks inte detta av garanti. Exempel på yttre åverkan är behandling av klockan som inte följer skötselråd eller försiktighetsåtgärder som försummats.

Vattenskada: Om det inte går att påvisa att klockan använts enligt anvisningar i samband med vattenkontakt faller vattenskador på urverk, boett, armband och urtavla inte under garantin.

Normalt slitage: Under tiden som klockan används kommer dess utseende att förändras. Dessa förändringar täcks inte av garanti. Exempel på normalt slitage är repor i glas, boett och på armband.

Gångavvikelse: Ett urverk håller aldrig exakt rätt tid. Både yttre och inre faktorer påverkar ett urverks tidshållning (exempelvis gravitation, temperatur, rörelse och hur spänd huvudfjädern är). Av denna anledning går det inte att garantera en exakt tidshållning. 

 

Villkor för garantiernas giltighet: 

Vård: En klocka, oavsett dess kvalité, är ett ömtåligt hantverk som kräver omsorg. En förutsättning för att garantierna ska gälla är att du följer skötselråden för din klocka och inte utsätter den för skada.

 

Garantiernas varaktighet:

Garantitiden för en SAYORA-klocka är 2 år från tillverkningsdatum. Under denna tid har du som kund rätt att kräva reparation av fabrikationsfel eller bristande kvalitet som lett till skada på klockan. Reparation görs hos vår egen verkstad. Om du upplever ett fel med din klocka som kräver felsökning, och denna felsökning inte påvisar några brister, står du som kund som betalande för den tid och eventuella kostnad som felsökningen har inneburit. För att ett fel eller en skada på klockan ska behandlas som garantiärende krävs alltid en bedömning av felet/skadan. Denna bedömning görs enbart hos vår verkstad. Även åtgärd vid ett garantiärende görs hos vår egen verkstad.